Redactieadres:
Stichting Straatjournaal
Nieuwe Groenmarkt 22
2011 TW Haarlem

Tel: 023-5512500
straatjournaal@gmail.com

Kvk: 34134642
NL86 ABNA 0570721695
NL47 RABO 0171067924

INSP

Keurmerk Straatkranten


De dakloosheid-test wordt geopend als pdf-bestand.
Deze kun je uitprinten en invullen.

Lees alles over dit bijzondere blad!

Wat is Straatjournaal?
Straatjournaal is een maandkrant die wordt verkocht door dak- en thuislozen in de Bollenstreek, Haarlemmermeer, Kennemerland, West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en Texel. U vindt onze verkopers bij supermarkten of warenhuizen. Een onafhankelijke redactie van parttime beroepskrachten maakt een professioneel blad om de straatverkopers volwaardige handelswaar te kunnen verstrekken. Daardoor kunnen de dak- en thuislozen zich manifesteren als verkoper. Het project is dus nadrukkelijk niet bedoeld als bedelproject, maar als middel om structuur, gevoel van eigenwaarde en sociale contacten buiten het daklozencircuit te herwinnen.

Voormalig hoofdredacteur Anthonie Vermeer (1999-2007) richtte in 2000 Stichting Straatjournaal op om het in 1996 door Stichting Release opgezette blad te verzelfstandigen.

Waarom Straatjournaal?
Stichting Straatjournaal biedt dak- en thuislozen de gelegenheid om een volwaardig product te verkopen.
Zodat zij:

  • structuur geven aan hun leven (dagbesteding, met geld omgaan, plannen)
  • contact houden met de maatschappij (sociale vaardigheden onderhouden, niet in vergetelheid raken)
  • aandacht verkrijgen voor de problematiek van dak- en thuislozen
  • hun inkomen aanvullen
  • gevoel voor eigenwaarde behouden (verkopen i.p.v. bedelen of doelloos hangen)

Hippe hesjes voor Straatjournaalverkopers!

Download gehele persbericht.

Straatjournaal Cover

Jaargang 19
Nummer 225, oktober 2016

Koop hem nu!

Straatjournaal verschijnt iedere eerste dag van de maand. U vindt onze verkopers bij supermarkten en warenhuizen in de Bollenstreek, Haarlemmermeer, Kennemerland, West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en Texel

Geen verkoper bij u in de buurt? Bel of mail de redactie voor het dichtstbijzijnde verkooppunt.